Thư viện thân thiện của Trường tiểu học Mỹ Chánh Tây

Thư viện thân thiện của trường

Mô hình thư viện thân thiện Trường tiểu học Mỹ Chánh Tây được tổ chức Room to Read hỗ trợ thiết lập, được đánh giá là phù hợp với tâm sinh lý độ tuổi học sinh tiểu học.

Tại thư viện sách được phân loại theo trình độ đọc và trưng bày trên kệ. Học sinh dễ dàng tìm sách phù hợp với trình độ đọc của mình và tự lấy được sách để đọc. Tài liệu xây dựng môi trường văn bản cũng được trưng bày phù hợp, trang thiết bị trong thư viện được sắp xếp hợp lý, học sinh di chuyển dễ dàng để chọn sách và vật phẩm giáo dục. 

 

Thư viện thân thiện có đủ không gian để học sinh tham gia vào các hoạt động: cá nhân, cặp đôi, nhóm; có đủ không gian phục vụ việc mượn trả sách. Đồng thời, có thời khóa biểu tiết đọc thư viện của tất cả các lớp. Tiết đọc thư viện được triển khai đúng thời khóa biểu. Có lịch mượn trả sách cho tất cả các khối lớp.

Bài viết liên quan